Kontakt

PIXAR, s.r.o.

so sídlom: Poluvsie 218, 972 16, okr. Prievidza

identifikačné číslo: 36 317 756

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín dňa 30.3.2001, oddiel: Sro, vložka číslo: 12588/R

DIČ: 202 157 2960                                                                                                            Canopy_Snow_2

IČ DPH: SK2021572960

Telefón: +421 948822002

Email: info@barelovesauny.eu

Predajný sklad: Nedožery-Brezany

Vzorovú saunu si je možné pozrieť kedykoľvek po telefonickom dohovore.

Share This